Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το MyData

Κάτω δεξιά στο MyDataUpdateService πατάς δεξί κλικ και επιλέγεις στοιχεία εισόδου. Εκεί θα πρέπει να είναι τα στοιχεία που έχετε για τις αναβαθμίσεις.

Αν έχει λήξει η υποστήριξη το MyData δεν ανοίγει ενώ το πρόγραμμα σου συνεχίζει και ανοίγει κανονικά και χωρίς υποστήριξη

Ανοίγεις το MyData και πάνω στις ημερομηνίες επιλέγεις το διάστημα που θες και πατάς “Μη απεσταλμένα”.

Θα σου δείξει τα παραστατικά που δεν έχουν σταλεί σε αυτό το διάστημα. Πατάς Αποστολή όλων και περιμένεις να τελειώσει το ανέβασμα

Στο Πρόγραμμα πας στο μενού Ρυθμίσεις – τύποι και αρίθμηση τιμολογίων και πατάς πάνω στον τύπο του παραστατικού που θες. Δεξιά στο κουτάκι Σειρά βάζεις αυτό που θες να φαίνεται. Αν δεν έχει σειρά εμφανίζει το ANEY

Πρώτα το διαγράφουμε από το MyData και μετά κάνουμε τις αλλαγές. Πας πρώτα στο πρόγραμμα MyData, στα απεσταλμένα και το βρίσκεις. Το πατάς δεξί κλικ και επιλέγεις Διαγραφή από το MyData. Κατόπιν πας στο πρόγραμμα και κάνεις τις αλλαγές σου. Μετά πας στο MyDAta και το στέλνεις με τις αλλαγές που έκανες

Κανονικά αυτό θα σου το πει ο λογιστής σου. Μπορείτε να τα στέλνετε όλα μαζί στο τέλος της ημέρας ή κάθε ένα μετά την έκδοση του

Είναι τα τιμολόγια που έχουν στείλει οι προμηθευτές σας από τις αγορές που έχετε κάνει από αυτούς

Σε αυτά τα παραστατικά, πατάς δεξί κλικ και επιλέγεις Αποστολή του επιλεγμένου. Θα εμφανιστεί ο λόγος για τον οποίο δεν ανεβαίνει το παραστατικό.

Τις περισσότερες φορές είναι από λάθος ΑΦΜ του πελάτη

Ο φόρος διαμονής αντιστοιχεί σε μια απόδειξη παροχής ή ένα τιμολόγιο. Πρέπει πρώτα να ανέβει αυτό και να πάρει MARK και κατόπιν ο φόρος, και αυτό γιατί στον φόρο στέλνουμε και την πληροφορία του MARK.

Αν λοιπόν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο, ο φόρος δεν μπορεί να ανέβει.

Κανονικά θα ανέβει την επόμενη ημέρα.

Μήνυμα

Αιτία

Λύση

Access denied due to invalid subscription key. Make sure to provide a valid key for an active subscription

Λανθασμένοι κωδικοί MyData

κωδικούς myData από εδώ. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Αρχικοποίηση (Γενικές) > Παραμετροποίηση Εφαρμογής, να επιλέξετε το Ενέργειες (…) > Παραμετροποίηση MyData και να καταχωρήσετε το σωστό Όνομα Χρήστης και Κλειδί Εγγραφής

User VAT number XXXXXXXXX is not authorized to execute this method

Οι κωδικοί που έχετε ορίσει δεν είναι του myData αλλά του e-timologio

Εκδώστε κωδικούς myData από εδώ. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Αρχικοποίηση (Γενικές) > Παραμετροποίηση Εφαρμογής, να επιλέξετε το Ενέργειες (…) > Παραμετροποίηση MyData και να καταχωρήσετε το σωστό Όνομα Χρήστης και Κλειδί Εγγραφής

Counterpart postal code is mandatory for this invoice type

Κενό πεδίο ΤΚ

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΤΚ στα στοιχεία του πελάτη.

Counterpart city is mandatory for this invoice type

Κενό πεδίο Πόλης

Θα πρέπει να συμπληρωθεί η πόλη του πελάτη.

Counterpart’s country for this invoice type must be in Europe but not Greece

Λάθος Χώρα

Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί η σωστή χώρα στο αντίστοιχο πεδίο.

Counterpart’s country for this invoice type must not be in EU

Λάθος Χώρα

Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί χώρα εκτός ΕΕ.

element vatExemptionCategory is mandatory

Μη συμπλήρωση άρθρου Απαλλαγής ΦΠΑ

Κατά την έκδοση Παραστατικού, στο tab Λοιπά, θα πρέπει να ορίσετε Καθεστώς Φ.Π.Α. (Απαλλαγή) και να συμπληρώσετε το πεδίο Απαλλαγή Φ.Π.Α. με το σωστό άρθρο Απαλλαγής.

The element incomeClassification in namespace

Δεν υπάρχει πρόταση Χαρακτηρισμών

Θα πρέπει να κάνετε χειροκίνητη Πρόταση Χαρακτηρισμών σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Classification type is forbidden for Classification category category1_3 combined with invoice type item2_1

Λάθος Τύπος Παραστατικού MyData

Στην Σειρά Παραστατικού, στο tab myData θα πρέπει να ορίσετε:

  • Τύπο Παραστατικού: 2.1 Τιμολόγιο Παροχής
  • Κατηγορία Χαρακτηρισμού: category1_3 Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
  • Τύπος Χαρακτηρισμού: E3_561_001 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές – Επιτηδευματιών

Bad Gateway

Υπάρχει τεχνικό ζήτημα με την πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.

Παρακαλούμε δοκιμάστε τη διαβίβαση αργότερα

Message: XXXXXXXXXX: Invalid Greek VAT number

Λάθος ΑΦΜ

Διορθώστε το ΑΦΜ στην καρτέλα Πελάτη

If the ‘nillable’ attribute is false in the schema, the ‘xsi:nil’ attribute must not be present in the instance.

Έχετε Φόρο ή Κράτηση η οποία δεν έχει Χαρακτηρισμούς myData

Από το μενού Ρυθμίσεις > Γενικές > Φόροι (ή Κρατήσεις), επιλέγετε τον φόρο/κράτηση που έχετε καταχωρήσει στο παραστατικό > Επεξεργασία (μολύβι) > συμπληρώνετε τα πεδία Κατηγορία Φόρου myData και Τύπος Φόρου myData , τέλος επιλέγετε Αποθήκευση.

Message: TaxLine (TaxTotals) : 1 . TaxCategory of otherTaxes with the value 0 is forbidden

Δεν υπάρχει Τύπος Λογιστικής, Τύπος Φόρου myData , Κατηγορία Φόρου myData στην κράτηση που έχετε επιλέξει μέσα στο Παραστατικό

Από το μενού Ρυθμίσεις > Γενικές > Κρατήσεις, επιλέγετε τη Κράτηση και με Επεξεργασία(μολύβι) θα πρέπει να ορίσετε τον Τύπο Λογιστικής , Τύπος Φόρου myData , Κατηγορία Φόρου myData και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε.

<html> <head><title>502 Bad Gateway</title></head> <body> <center><h1>502 Bad Gateway</h1></center> <hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center> </body> </html>

Αδυναμία σύνδεσης λόγω τεχνικών προβλημάτων Α.Α.Δ.Ε.

Unexpect techn error

Αδυναμία σύνδεσης λόγω τεχνικών προβλημάτων Α.Α.Δ.Ε.

Code: 301 , Message: Invoice with ΜΑΡΚ 4000000****** not found for VAT number *********

Το συγκεκριμένο μήνυμα εμφανίζεται κατά την διαβίβαση παραστατικών που εμπεριέχουν σχετικό παραστατικό (ΦΔ, Πιστωτικά  Κ.Α) 

Το παραπάνω μήνυμα εμφανίζεται καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η απεικόνιση του πρωτογενούς παραστατικού στο συνοπτικό βιβλίο απο την πλατφόρμα MYDATA με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η διαβίβαση του σχετικού παραστατικού.
Παρακαλούμε Δοκιμάστε αργότερα την διαβίβαση του σχετικού παραστατικού.

Kostas kousinovalisΑπαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το MyData